Halmai Tamás (újra)felfedezése nyugvópont a világ rohanásában. A szerző saját elmondása szerint mindennap ír verset, melyek mély filozófiával, emberbaráti szeretettel, nyitottsággal fordulnak az olvasóhoz. Aki időt tölt Halmai versvilágában, az a legbelsőbb mindenségben időzik el.

Halmai Tamás a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát, József Attila-díjas költő, dolgozott lektorként, szerkesztőként és tanárként is. 2022-ben elnyerte a Quasimodo Nemzetközi Költőverseny emlékdíját A túlélő című versével. Az IKU-TÁR sorozatban nyolc kötete jelent meg, legutóbb idén Károlyi Amy költői világa alcímmel a „Ha angyalt látsz vendégül…”. Halmai Tamás előszeretettel fordul régebbi és új kortársak felé, elemző esszéi mellőzik a száraz tárgyiasságot, második műalkotásként jelennek meg az olvasó szeme előtt.  

Halmainak negyven kötete jelent meg eddig: versei (Szilencium 2012, Rezervátum 2015, Mindennapi angyalaink 2019, Kint lények járnak 2020, Előfeledések 2022), prózai írásai, esszéi (a teljesség igénye nélkül: Az egyetemes Babits 2021, Isteni fény, emberi lény 2008, Pascal, Hölderlin, Weil 2022) és monográfiái (Takács Zsuzsa, Gergely Ágnes, Székely Magda) egy termékeny költőről árulkodnak.

 

2022. szeptemberében volt szerencsém Esztergomban Az egyetemes Babits – Esztergomi esszék című kötet bemutatóján beszélgetést vezetni Balázs Gézával, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének volt tanárával. Ahogy a kötet hátlapján olvashatjuk: „Az író műveket alkot, melyek mindegyike egy külön világ. Ki fűz e művekből irodalmat? Az olvasó: nem a néma és magányos olvasó, hanem a vitázó, érvelő, egymásnak feleselő. / Az olvasó, aki ír.” (Babits Mihály)  Többek között ez az idézet hívta életre a kötetbemutatót. Az egyetemes Babits nem csupán a poeta doctus köré szerveződött, hanem minden más köré, ami Halmait Esztergomhoz köti. Elemző esszék, helyi lokálpatriótáknak és művészeknek ajánlott hommage versek és egy –Babits Verses naplójára rímelő – Esztergomi napló is született Halmai látogatásakor. A kötetben látható sokszínűség, dogmáktól mentes spiritualitás, felebaráti szeretet jelszavai vezetnek végig Halmai összes kötetén, érdemes jobban elmerülni e versvilágban. A sajátságos nyelvezet megértése nem mindig könnyű, szójátékokban bővelkedő soraiban nyelv és filozófia fonódik egybe „Nincs közünk, csak a közölhetetlenhez” (Angyalkert); „Végtelenmód közli a nyelv a mondhatatlan véget” (Csillagköd). A halálhoz közelítő ember épphogy eltávolodik a nyelvtől miközben kapaszkodik a megnevezhetőbe az ismeretlentől való félelem ellenszereként.

Az élet nagy dolgai egy mondatban is kifejezhetők. Csak pár a számomra kedves sorok közül: „A szerelem pedig azért feltámadás, mert az ölelés kétszemélyes kereszt.” (Mézraj) , „Mitől fél a teljes?” (Antropológia) vagy a ,,Néha szeretni konkrétmód szeretnék. / Máskor négy fal fog kettős satuba. / Nemcsak a seb: a sebezhetetlenség / is transzgenerációs trauma.” (Csalt csillagaink). Ez utóbbi négy sor valahogy egész emberi küszködésünket foglalja össze. Azonban Halmai költészete nem a traumáké, hanem egy életigenlésé. Ha őt követjük szövegein át, s együtt keressük a belső fényességet, talán mi is eljuthatunk a Teljeshez, bármi is legyen az.